กลยุทธ์การตลาดน่านน้ำหลากสีทวีความสำเร็จ

สำนักพิมพ์ เพชรประกาย ราคาปก 215 บาท ลด 20% คงเหลือ 172 บาท แปรเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ เป็นผลกำไร รูปแบบกลยุทธ์แนวทางสร้างธุรกิ จให้เติบโต จะนิ่ง จะหลบหรือจะต่อสู้ ดูหนังสือเล่มนนี้เสียก่อน กลยุทธ์ เทคนิค ยุทธวิะที่หลากหลาย สร้างยอดขายท่วมท้น สร้างความสำเร็จบนโลกธุรกิจได้ ทั้งบนโลกออนไลน์จากปลายนิ้ว กลยุทธ์จากน่านน้ำทุกสี รวบรวมข้อมูลที่ดีในเล่มนี้เล่ มเดียว กลยุทธการเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู้ ซื้อได้อย่างยอดเยี่ยม ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

GBS_insertEmbeddedViewer(“vzwpEAAAQBAJ”, 500,400);