ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี m-commerce สําหรับการซื้อขายหวยออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี m-commerce สําหรับการซื้อขายหวยออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

GBS_insertEmbeddedViewer(“E0PoSAAACAAJ”, 500,400);