รวมเรื่องสั้นสบายอารมณ์ Vol.3

รวมเรื่องสั้นสบายอารมณ์ Vol.3 – คืนนั้นไม่มีวันลืม – จิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย – จากใครคนหนึ่งถึงคนสองคน – ตราบสิ้นลมหายใจ

GBS_insertEmbeddedViewer(“y-T8DwAAQBAJ”, 500,400);