เปิดร้านออนไลน์ให้ถูกใจ เปลี่ยน Like ให้เป็นล้าน

เผยเคล็ดลับการเปิดร้านออนไลน์อย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่หาอุปกรณ์จำเป็น กลยุทธ์การขายผ่านสื่อออนไลน์ เทคนิคการโพสต์ วิธีรับมือลูกค้าหลายประเภท รวมถึงการบริหารร้านให้มั่นคง พร้อมข้อคิดสำคัญสำหรับก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจ

GBS_insertEmbeddedViewer(“jclcDwAAQBAJ”, 500,400);